Kodekurs for elever på 4. trinn

Kodekursene starter opp etter jul. Dette er 6-timers kurs som går over fire uker, fra kl. 15.00–16.30 i Aktivitetsskolens lokaler. Elever og foresatte vil få mer informasjon om tidspunkt og påmelding når kursstart nærmer seg.

Ungdomstrinnselever som instruktører

Det er ungdomstrinnselever fra Osloskolen som er instruktører på kodekursene. Elevene er rekruttert fra ungdomsskoler som tilbyr valgfagene "Programmering" eller "Teknologi i praksis".

For å kunne jobbe som instruktør, må elevene selv gjennomføre et kurs i regi av Kodegenet AS. Det er også Kodegenet som har utviklet innholdet og kursmateriellet som skal brukes på kodekurset. Kodegenet AS har lang erfaring fra slikt arbeid, blant annet gjennom organisasjonen Lær Kidsa Koding.

Morsomt å programmere

Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det utrolig morsomt. Som programmerer kan man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og underholdende. Elevene lærer mye om problemløsning, som å bryte opp store oppgaver til små oppgaver, få umiddelbar tilbakemelding, søke etter feil og lære å kommunisere tydelig og presist.

På kodekurset vil elevene bli kjent med Scratch. Dette er et programmeringsspråk hvor elevene programmerer ved å dra og sette sammen klosser. Litt som å bygge med LEGO. Scratch gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk etterpå.