AKS i Trollvannskleiva

AKS i Trollvann

Maridalen AKS har også i år arrangert gratis turer til Trollvann på Grefsen. De har besøkt bakken fem onsdager, og i morgen er det siste gang denne sesongen. Elevene blir kjørt til og fra bakken i innleide busser.

Målet er å ha det gøy i bakken og kanskje beherske ski eller brett bedre. Elever som ikke har ønsket å benytte ski eller brett, har kunnet ake .