Brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS)

Barn hopper paradis

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.–4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.–7-trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta. 

Du kan gjennomføre undersøkelsen ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/ 

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. På den måten kan vi få viktige innspill til hvordan tilbudet kan videreutvikles til det beste for deg og dine barn. 

UDE er også interessert i tilbakemeldinger fra foresatte som ikke har barn i AKS, og hva du mener om hvordan tilbudet kan forbedres.

 

Praktisk gjennomføring

  • Undersøkelsen gjøres tilgjengelig tirsdag 17. april og vil vare t.o.m. fredag 27. april kl. 23.59. 
  • Undersøkelsen er elektronisk. Det vil si at du bruker en PC eller smarttelefon med Internett-tilgang for å besvare undersøkelsen. 
  • Undersøkelsen er oversatt til sju forskjellige språk i tillegg til norsk: engelsk, somali, urdu, polsk, arabisk, tyrkisk og vietnamesisk. 
  • For foresatte som har barn i AKS, vil det ta ca. 15 minutter å gjennomføre undersøkelsen. 
  • For foresatte som ikke har barn i AKS, vil det ta ca. 5 minutter.