Velkommen til nytt skoleår!

Glade skoleelever, illustrasjon
  • 1. trinn

    • Skoledagen er kl. 10.00–14.00. Oppmøte er i skolegården.
  • 2.–7. trinn

    • Skoledagen er kl. 08.30–14.00. Skolebussene går som vanlig.

Vi gleder oss til å ønske nye og gamle elever velkommen til et nytt skoleår!