Innskriving

Maridalen skole

Alle elever som per 1.11.2016 er folkeregistrert innenfor skolens veiledende inntaksområde, skrives inn ved Maridalen skole.

Endelig vedtak og skoleplass fattes i april/mai. 

Innskrivingspapirer og nærmere informasjon sendes ut per post i månedsskiftet november-desember. 

Innskrivingspapirer kan leveres ved personlig oppmøte onsdag 7. desember kl. 16.15–17.00 i skolens bibliotek eller returneres per post/e-post.