Innskriving av elever til 1. trinn skoleåret 2018/2019

Glade skoleelever, illustrasjon

Alle elever som per 01.11.2017 er folkeregistret innenfor skolens veiledende inntaksområde, skrives inn ved Maridalen skole.

Endelig vedtak og skoleplass fattes i april/mai.

Innskrivingspapirer og nærmere informasjon sendes foresatte per post i månedsskiftet november/desember.

Innskrivingspapirer kan leveres ved personlig oppmøte torsdag 07.12.2017 kl. 16.00-16.30 på skolens kontor eller returneres per post/e-post (PDF).