Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Nullmobbing.no

På Nullmobbing.no kan barn, unge og foresatte finne informasjon vedrørende mobbing.