Vår profil

Å utvikle skolens praksis og elevens læring er et kontinuerlig arbeid. Vi jobber systematisk for å sikre den best mulige undervisningen og vurderingen i klasserommene. Vi samarbeider om innholdet i undervisningen og jobber for å bevisstgjøre elevene på progresjon og mestring i eget læringsarbeid.     

Vi jobber sammen med en engasjert foreldregruppe om alle elevenes trivsel og læring. Gjennom tett samarbeid mellom lærerne og klasser, skal alle elevene ha mange trygge voksne og barn de kan støtte seg på i skolehverdagen.     

Gjennom helhetlig trening i sosial kompetanse skal vi ruste elevene til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.     
Vi bruker nærmiljøet og uteområdene rundt skolen aktivt som en læringsarena, og jobber for at aldersblanding blir en styrke i elevens læring og motivasjon.