Ledelse og ansatte

Kontoret

Kl. 08.00-15.30
maridalen@ude.oslo.kommune.no
23 00 52 90 

Rektor

Mette Rasmussen, 408 70 022

Assisterende rektor

Øystein Skau, 990 09 754

AKS-leder

Mette Bjørklund, 974 13 171

Kontaktlærer 1. trinn

Marie Rundereim, 476 39 186

Kontaktlærer 2. trinn

Julian Stamsø-Møller476 37 570

Kontaktlærere 3.–4. trinn

Anja Beyer, 476 29 371
Anne Often, 476 31 748

Kontaktlærer 5.-7. trinn

Knut Olav Vangstad476 39 456

Sosiallærer og spesialpedagog

Elizabeth Tronrud, 476 32 754

Kontorkonsulenter

Caroline Gomes Teixeira, 469 11 197
Rejane Riise, 902 56 127 (praksis)

Webredaktør og IKT-ansvarlig

Hanne Mathisen, 919 18 671

IKT-ansvarlig

Henning Corneliussen (Sagene data)