Ledelse og ansatte

Kontoret

Kl. 08.00-15.30
maridalen@ude.oslo.kommune.no
23 00 52 90 

Rektor

Mette Rasmussen, 408 70 022

Assisterende rektor

Øystein Skau, 990 09 754

AKS-leder

Mette Bjørklund, 974 13 171

Kontaktlærer 1. trinn

Marte Saltnes, 476 39 186

Kontaktlærer 2.-4. trinn

Cecilie Kringlebotten Hermundsplass476 31 748
Julian Stamsø-Møller476 37 570

Kontaktlærere 5.-7. trinn

Guro Ellingsberg Løsnesløkken476 29 371

Knut Olav Vangstad477 53 939

Sosiallærer og spesialpedagog

Elizabeth Tronrud, 476 32 754

Kontorkonsulent

Caroline Gomes Teixeira, 469 11 197

Webredaktør og IKT-ansvarlig

Hanne Mathisen, 919 18 671

IKT-ansvarlig

Henning Corneliussen (Sagene data)