FAU

FAU skal

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU ved Maridalen skole bidrar med innspill til strategisk plan for skolen, til foreldremøter og arbeider i tillegg med arrangementer for elevene, leirskole, fysisk miljø rundt skolen og dugnader.